/tournament/1098601447

Player: Dakkon (record: 1-2)


Round 1 — Won 2-0

Dakkon

Rhiannon of Flame

ShaunLohman

The Rabid Rider

Round 2 — Lost 1-2

Dakkon

Rhiannon of Flame

RuricThar

Lady Avalanche

Round 3 — Lost 1-2

Dakkon

Rhiannon of Flame

Rybsson

Thk'tatcha